Q&A olarak müşterilerimize büyümeye gidecek en iyi yolu bulabilmeleri için gereken pazar verilerinden oluşan bütünleşik bir hizmet portföyü sunmaktayız. Bu bilgiler birçok kaynaktan toplanmakta, gelişmiş bilgi yönetimi araçları, ileri analitik sistem ve metodolojileri ile işlenmekte ve işine hâkim, profesyonel bir yaklaşıma sahip Müşteri Hizmetleri Ekibimiz tarafından müşterilerimize ulaşmaktadır.

 

Bu doğrultuda verdiğimiz hizmetlerimizi üç ana başlığa ayırabiliriz Bunlar:

 

   Pazar Araştırmaları ve Rekabet İstihbaratı

   Stratejik Konumlandırma ve Planlama

   Kurumsal Büyüme ve Ekonomik Gelişim

Araştırmalara Katılım İçin İkna

Pazar hakkında bilgilere ulaşmak, tüketici iç görüsünü anlamak için temel karar vericileri belirlemek, onlara ulaşmak ve fikirlerini, bakış açılarını ve bilgilerini paylaşmaya ikna etmek Pazar araştırmasının en temel çalışmalarından biridir. Çeşitli sektörlerde var olan ilişkilerimiz ve B2B ilişkilerine verdiğimiz önem sayesinde bu tür kilit kişilere ulaşma konusunda önemli bir uzmanlığa sahibiz.

Bağımsız Danışmanlık

Uzmanlık alanlarımızdan bir diğeri de bağımsız bir araştırma firması olarak şirketinizde alınacak pazarlama, satış ve marka değeriyle ilgili yönetsel stratejik kararların olabildiğince tarafsız bir gözle irdelenmesi şirket müşterilerinizin ve pazardan gelen bilgilerin tamamıyla objektif bir şekilde sizlere aktarılması ve rapor edilmesidir. Bu bilgiler tamamıyla gizlilik prensibi dahilinde yapılır

Derinlemesine İç Görü

Bizler müşterilerimizin pazarlarını, tüketicilerini ve rakiplerini farklı açılardan değerlendirebilecekleri hem kalitatif hem de kantitatif bir dizi sofistike metodolojileri uygulayarak pazara şekil verecek temel faktörlerin belirlenmesi için çalışıyoruz. Yani sadece pazar bilgisi toplamakla kalmayıp uygulamaya konulabilecek iç görülerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz.

Yeni bir Bakış Açısıyla Stratejik Danışmanlık

Pazarla ilgili deneyim derecemiz veya müşteriyi ne kadar tanıyıp tanımadığımızdan bağımsız olarak sorumluluğunu aldığımız her projeye yeni bir bakış açısıyla ve coşkuyla başlayıp elde ettiğimiz verileri engin bilgi ve birikimimizle analiz ederek müşterilerimizin gerçek veriler üzerinde stratejiler kurmasını sağlarız. Bu hizmet tamamıyla gizlilik prensibi dahilinde verilir

Stratejik Analiz

Bizler, strateji geliştirmenin önemini bilen ve bu kavrama tutkuyla bağlanan kişiler olarak sadece müşterilerimizin gelişme yolunda kazanan stratejilerle ilerlemeleri için stratejik çözüm araçlarımızı sürekli geliştirmekle kalmıyor aynı zamanda onları rakiplerinden farklılaştıran yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmelerine de katkıda bulunuyoruz. Ayrıca Pazar Araştırmasıyla sadece gerçekte ne olması gerektiğini değil ne olduğunu ölçümlendiğini biliyoruz. Bu nedenle biz pazardan elde ettiğimiz bilgiyi stratejinin temel prensipleriyle harmanlayıp deneyimli ve birikimli danışmanlarımız vasıtasıyla derhal uygulamaya konabilir eylemler haline getiriyoruz. Böylelikle siz pazardaki yeni fırsat ve imkânları görüyor ve bunlara uygun pazarda değer ifade eden ürün ve stratejiler geliştiriyorsunuz.

 

Küresel Erişim

Birlikte çalıştığımız ekip üyelerimizin hepsi konularında bilgili, birikimli ve uluslararası alanda iş yapma disiplinine sahip kişiler olup dünyanın 16 farklı ülkesinde geliştirmiş olduğumuz network sayesinde herhangi bir projeyi eş zamanlı ve çok dilli olarak yürütebilme kabiliyetine sahiptirler.

Bu özellik bizlere yerel bir projenin bile uluslararası boyutlarının neler olabileceğini, proje sahibi müşterilerimize uluslararası piyasalara nasıl girebilecekleri yabancı ülkelerde ürün, marka ve kurumlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunma ve başarılı stratejiler geliştirme imkânını da vermektedir.

A Member Of ESOMAR   |   Questions & Answers - All Rights Reserved